Privacy policy

Bij Storage Share worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vragen voor de verhuur van een ruimte ten behoeve van opslagdiensten om persoonlijke informatie, hierbij gaat het om je naam, adres, en andere relevante persoonlijke informatie. Wij vinden dat er zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens opgegaan dient te worden. Daarom verwerken wij jouw persoonlijke gegevens dan ook zorgvuldig en worden deze tevens beveiligd. Bij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dit gebeurt.

Opgeven van persoonsgegevens

Het platform is gebouwd om huurders en verhuurders met elkaar in contact te brengen. Bij het huren van een ruimte vragen we dan ook jouw persoons- en betalingsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij het compleet maken van jouw profiel duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geboortedatum

Na het compleet maken van jouw gegevens bewaren wij deze zodat jij ze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, wij contact met jou op kunnen nemen, jou een overzicht te sturen van de door jouw gehuurde en/of verhuurde ruimtes en andere diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij de door jou opgegeven gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor het tot stand brengen van een huur of verhuur van ruimte, of indien dit wettelijk verplicht is. In het geval van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Daarnaast mogen wij geanonimiseerd kijken wat voor soort berichten er worden verstuurd en ontvangen. Hiermee willen we de dienst verbeteren en misbruik voorkomen of detecteren. Ook deze gegevens houdt Storage Share voor zichzelf. Wij mogen je berichten ongeanonimiseerd lezen, alleen wanneer er concrete klachten komen of als de bevoegde autoriteiten dat van ons verlangen.

Zoeken en gevonden worden

Wij houden jouw zoekgedrag op ons platform bij zodat we onze site kunnen verbeteren en jou kunnen voorzien van meer relevante ruimtes. Uiteraard houden wij deze gegevens voor ons zelf.

Verzamelen van bezoekersinformatie

Naast de hierboven vermelde gegevens verzamelen wij ook algemene bezoekgegevens, zoals het IP-adres van je computer, gegevens over je browser, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser verstuurt. Deze gegevens gebruiken we voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, en ook om de veiligheid van de site in de gaten te houden. Wij koppelen deze gegevens nooit aan persoonlijke informatie.

Gebruik van Hotjar

We analyseren en meten bezoekersgedrag met behulp van Fullstory. In hun privacyverklaring lees je hoe zij je privacy waarborgen. De gegevens die Fullstory verzamelt zijn alleen door Storage Share in te zien en worden niet met derden gedeeld. Als je hier niet aan wilt meedoen, installeer dan het opt-out cookie van Fullstory. Zolang dit cookie op je computer staat, zal Fullstory geen gegevens over je verzamelen.

Contactformulier of nieuwsbrief

Als je het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als je lid wordt, sturen we je periodiek onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid waarmee je verdere verzending kunt stoppen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of voor derden beschikbaar gesteld.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek kan de daarin opgeslagen informatie naar onze servers worden terug gestuurd. Hiermee zorgen wij dat jij de mogelijkheid hebt om ingelogd te blijven, verbeteren wij het functioneren van de site zodat jij jouw naam, emailadres en andere informatie niet steeds hoeft in te vullen.

Je kunt deze cookies blokkeren via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website en het platform negatief aantasten.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Via je profielpagina kun je je persoonlijke gegevens aanpassen. Je account opheffen kan via de knop “profiel verwijderen” onder het instellingen/profiel menu. Lukt dat niet, neem dan contact met ons op.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons op info@Storage-Share.nl
Chat supportmanager